WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cyanotype

Bởi

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 06 - 2017

Active Installations: 500+

Trang chủ của Theme

Cyanotype is a monochromatic blog theme with a bold, yet simple look that sets your blog apart from the rest. Pick your favorite background color or image to lend your personal flair.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Cyanotype

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ