WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Customizr

Bởi

Phiên bản: 4.1.26

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 01 - 2019

Active Installations: 90.000+

Trang chủ của Theme

Customizr is a simple and fast WordPress theme designed to help you attract and engage more visitors. Provides a perfect user experience on smartphones. Powers more than 100K active sites around the world. Hundreds of 5-stars reviews received on WordPress.org.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Customizr

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ