WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Customizr

Bởi Nicolas

Phiên bản: 4.4.15

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 09 - 2021

Lượt cài: 60.000+

Phiên bản PHP: 5.3 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Customizr is a simple and fast WordPress theme designed to help you attract and engage more visitors. Provides a perfect user experience on smartphones. Powers more than 100K active sites around the world. Hundreds of 5-stars reviews received on WordPress.org.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Customizr

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.