WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Custom Community

Bởi Macho Themes

Phiên bản: 2.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 12 - 2017

Lượt cài: 2,000+

Trang chủ của Theme

Professional-grade responsive and extremely adaptable WordPress Customizer theme. Featuring the latest Bootstrap and Font Awesome versions, with a few sane improvements, 3 pre-defined colour schemes, user-friendly Slideshow integration and including 140+ settings to customize your site to YOUR choices. Supports BuddyPress, WooCommerce and most common plugins out of the box.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.