WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Cubby

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 04 - 2015

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Cubby is an elegant, black & white, responsive WordPress theme, which is based on Bootstrap and designed for small business. It comes with Font Awesome icons, customizable header, custom widget, widgetized footer and sidebar, jQuery Nivo Slider, puchase button, and features section. The theme also has an extensive admin panel which contains color selector, fonts selector, background image uploader and so on.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Cubby

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ