WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

CryptoStore

Bởi

Đây là một theme con của cryptocurrency-exchange.

Phiên bản: 0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 08 - 2019

Lượt cài: 400+

WordPress Version: 4.0 or higher

PHP Version: 5.4 or higher

Trang chủ của Theme

CryptoStore is a beautifully designed well coded WordPress theme for starting an online shop or store using WooCommerce plugin. Plenty of white space and clean typography of the theme makes it easy for readers to focus on the content. It can be used with all types of cryptocurrency related shop or store website like ico, exchanges, hardware, crypto news etc. Theme is fully customizable so it can be also used with other type of websites like e-commerce, corporate, agency, consulting, travel, business and blogging, cafe, spa, beauty salon, charity, yoga, wedding, dentist, education etc. The theme is fully responsive for all kind of devices, and also translation ready. Cryptostore theme supports most free and premium WordPress plugins like WooCommerce, Elementor, Shortcodes Ultimate, Jetpack, Contact Form 7, Yoast SEO and many more. You see more details using Theme Homepage link.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch CryptoStore

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ