WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cruzy

Bởi

Phiên bản: 1.3.0

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 12 - 2018

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Cruzy is fresh and modern WordPress Blog Theme, full width with two main columns, one dedicated to the images and one dedicated to content, unlimited colors and 4 post formats. The sidebar is hidden and comes out through special button. Compatible with Gutenberg. Demo here https://crestaproject.com/demo/cruzy/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Cruzy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ