WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Creative Gem

Bởi

Phiên bản: 4.3

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 05 - 2018

Active Installations: 400+

Creative Gem is a creative, modern & financial business agency WordPress theme template. Use it to showcase your Portfolio, Agency, Photography or Blogging website. The theme is created with SEO optimization in focus also, so you can obtain good ranks in Google. The theme is fast and the design is minimal and flat with shadows. The layout is of course responsive so it works on your phone (Android, iphone etc) and Tablets such as iPads, it also works on desktop computers. You can use our theme to create one page websites, landing pages or other niches such as finance, business, magazines or a simple blog.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Creative Gem

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ