WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Creative Agency

Bởi

Đây là một theme con của Di Responsive.

Phiên bản: 1.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 09 - 2018

Active Installations: 300+

Creative Agency is a Multipurpose, Responsive, SEO Friendly and Customizable WordPress theme for agencies. it can easily display business informations such as headline, sub headline, description, images, table, buttons etc. Theme features : One Click Demo Import, Logo, Menu, Top Bar, Social Icons, Bottom Widgets, Sidebar Widgets, Copyright Section, Sticky Logo and Menu, Side Menu, Full Width Layout, Left Sidebar Layout, Right Sidebar Layout, Font Selection, Blog and WooCommerce Options, Contact Form 7 Compatible, Elementor Page Builder Compatible, WooCommerce Compatible and Much More.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ