WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Corporatebits

Bởi

Phiên bản: 2.2

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Corporatebits is designed with a clean look and feel, captivating the stylish & modern corporate trend. The total flexibility brings high aesthetic value and the responsiveness will have your site look good to all audiences. Our theme will match perfectly for bloggers, writers, businesses or any agency looking for a professional, down to earth, corporate or business site/blog feel. Hook your target group with our slick landing page. With Corporatebits comes SEO, Search Engine Optimization. Our flexible theme is optimized for search engines like Google, Bing and more. Enjoy creating your own personal blog design with this clean, professional multipurpose blogging / business theme.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ