WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Corpopress

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 08 - 2019

Lượt cài: 400+

WordPress Version: 4.9 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Trang chủ của Theme

Corpopress Theme is a multi-purpose feature rich WordPress business theme. It is designed with utmost care to offer a professional look and feel. Corpopress is perfectly crafted for business, corporate, portfolio, digital agency, blog, entertainment and all informative website. It is clean, sleek, flexible and SEO friendly. Besides, this theme is translation ready and retina ready. Every feature that your business needs to deliver the right impression upon potential clients and targeted audience is wrapped up in theme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Corpopress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ