WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Consultup

Bởi

Phiên bản: 1.5.5

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 10 - 2019

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 4.0.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Consultup WordPress theme ideal for a business or perfect solutions for corporate, consulting, wedding planners, agency, law firms, finance, law travel, recipes, sport/medical shops, startups, online agencies, portfolios, freelancers, E-commerce. The theme is responsive, WPML, Retina ready, SEO friendly(Live preview : https://demo.themeansar.com/consultup/)

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Consultup

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ