WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Constructzine Lite

Bởi

Phiên bản: 1.3.1

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Constructzine Lite is a free construction company Business WordPress Theme, responsive, high-resolution corporate theme built with construction companies / businesses in mind, featuring a pixel perfect responsive corporate design, large images, other features include optional social menu, sidebar,clean, modern and minimal responsive design footer widgets and blog / business template.Some other businesses that uses it are : translators, interior design, architec, plumber,lawyer, painter, roofing business,repairing or even it consulting ones.All options are using WordPress Theme Customizer feature so you can watch changes live! Official support forum (https://themeisle.com/forums/forum/constructzine-lite).

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ