WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Construction Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Construction is full fledged WordPress theme for construction or business building website. Besides, it is elegantly designed to be used for multi purposes like business, corporates, eCommerce, personal or other creative agencies site. It is well optimized considering powerful features and functionalities along with simplicity. It is complete WordPress template that offers unlimited customization possibilities, powerful support, top-notch beautiful design, and loads of awesome features. The theme is fully based on live WordPress Customizer which makes your task a lot easier. It is an SEO friendly theme designed focusing the best user experience and usability.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ