WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Confit

Bởi

Phiên bản: 1.3.3

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Confit is the perfect theme for restaurants and cafés. With Confit, it’s easier than ever to add (and edit) your menu, and to show off your best dishes and restaurant decoration. Map your location so customers can easily find you, and display phone numbers and business hours with our specialized Contact Info widget.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Confit

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ