WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Composer

Bởi

Đây là một theme con của Omega.

Phiên bản: 0.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 05 - 2017

Số lượt cài đặt: 6.000+

Trang chủ của Theme

Composer is a responsive One Column Omega child theme. Parallax background, minimalist layout, Valid HTML5 Document, SEO Friendly, multiple page layouts, Theme settings extending the WordPress Customizer

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Composer

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ