WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Colibri WP

Bởi

Phiên bản: 1.0.53

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 11 - 2019

Lượt cài: 30.000+

Phiên bản WordPress: 4.9 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Colibri is a beautiful, extremely customizable, multipurpose theme that you can use to create an amazing website by drag and drop. It comes with a predesigned home page, 5 header designs and over 35 ready to use content blocks that you can easily customize. You can also design your own custom blocks by combining over 25 drag and drop components. Colibri has lots of customization options (video background, slideshow background, header content types, etc) that will help you create a website that stands out in no time. It is also responsive so it works on mobile devices out of the box. Colibri is the only theme you will ever need! CHECK OUT THE DEMOS: https://colibriwp.com/go/demos

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Colibri WP

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ