WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Coldbox

Bởi

Phiên bản: 1.7.0

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 08 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Coldbox is a clean and blog-focused WordPress theme. It helps increase site traffic from Google and any social networks. It provides you with easy to customize, lightweight, SEO friendly, quick load, and so much more! This theme is fully laid out with the flexbox module so that it is compatible with any screen sizes. See Demo: https://coldbox.miruc.co/demo/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Coldbox

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ