WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Coldbox

Bởi

Phiên bản: 1.4.0

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

Coldbox is a clean blog-focused WordPress theme. It helps increase site traffic from Google and SNS. It is easy to customize, lightweight, SEO friendly, and quicker load. This theme is fully laid out with the Flexbox module, that is, it is really flexible. See Demo: https://coldbox.miruc.co/demo/

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Coldbox

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ