WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Codium dn

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 05 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Codium dn is a WordPress theme with full post display on the home page and a fixed menu on top. The theme is fully responsive so it fits well on mobile. The theme also includes the option of Custom Header which is also responsive. The background is very easily changeable so if you do not like white you can choose your color or an image for you. The theme is designed to be great for SEO. You can add widget on footer and sidebar. Le thème est aussi disponible en français.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Codium dn

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ