WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Codium dn

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 05 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Codium dn is a WordPress theme with full post display on the home page and a fixed menu on top. The theme is fully responsive so it fits well on mobile. The theme also includes the option of Custom Header which is also responsive. The background is very easily changeable so if you do not like white you can choose your color or an image for you. The theme is designed to be great for SEO. You can add widget on footer and sidebar. Le thème est aussi disponible en français.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Codium dn

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ