WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Coality

Bởi

Đây là một theme con của Elixar.

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 09 - 2019

Lượt cài: Ít hơn 10

WordPress Version: 4.0 or higher

PHP Version: 5.2.4 or higher

Coality is a complete package theme with all the feature that you need to make a complete website. Best for bussiness, corporate, corporation, company profile, personal portfolio, blog site websites etc. The theme has clean and elegant design, full/boxed width layout, static/fixed Header, sidebar option, two/three/four column footer layout. The home page consist of hero section, service section, calltoaction section, news/blog section, social icons, header customization, footer widget etc. The theme is fully responsive and is built on customizer that enable you to configure the website with live preview. The theme is SEO friendly, Cross browser compatible, fully translation ready and is compatible with WooCommerce and all other major plugins. Theme comes with one click demo import option.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Coality

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ