WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Clinic Stripes

Bởi

Phiên bản: 1.09

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

This is a Physical Therapy theme with with many options for customization without having to know any code. It has a reactive design to fit on devices from wide screens to cell phones, and allows you to easily control the text, images and colors. It is also great for chiropractic, acupuncture, massage therapy, naturopathic or dental.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ