WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cleanse

Bởi

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Cleanse is a beautiful and Flexible WordPress Free theme for cleaning services,Maintenance, Maid clean services. Cleanse is also highly suitable for other company and corporate categories. There is no theme options panel, instead uses Customizer, core feature of WordPress and comes with lots of options to customize. Has 3 Footer Widget Areas.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Cleanse

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ