WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Classic Blog

Bởi unitedtheme

Phiên bản: 1.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 11 - 2021

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 5.3 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Classic Blog is a Clean, Minimal, and Responsive WordPress Theme created for professional bloggers and ideal for those aiming to become one. It follows the trendy design with a combination of elegance. The theme was designed to be used easily by beginner WordPress users without code knowledge. It also comes with many options and features that can be added and customized easily, giving you lots of freedom in creating your unique site. Classic Blog covers everything you need to turn blogging into a full-time job. View Demo: https://unitedtheme.com/live-preview/classic-blog/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Classic Blog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.