WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Christmas

Bởi

Phiên bản: 1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Christmas is a holiday responsive WordPress theme specially created for holidays like christmas and more. Customization is quick and intuitive whether it is a multi-page or a single page layout. Also, the layout options are plentiful and accessible. This theme is translation ready and fully responsive. This theme is compatible with the latest version of WordPress and the plugins like woocommerce and contact form 7.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Christmas

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ