WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Christmas Sweets

Bởi

Phiên bản: 0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Christmas Sweets is a cute, goofy Christmas blog theme with a grid layout that focuses on your latest posts. It has two custom Gutenberg blocks, a footer widget area with room for all your widgets, and two custom widgets for recent posts and comments. The theme is responsive and also has support for header image and logo. Christmas Sweets will always be free for you to use and customize. You can ask for support or request new features in the support forum.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ