WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Chrisporate

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 06 - 2018

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Chrisporate is a clean, modern, engaging and responsive WordPress theme ideal for Christmas and business portfolio. As this theme upholds the multi color theme options for Christmas and Corporate mode, you can switch between the Christmas and Corporate mode as per the occasion with just one click. This theme minimize the hassle of changing and configuring a different theme on occasions, as it provides both Christmas and Corporate layout. Chrisporate theme has wide list of customizable features including video banner, front page customizable section, wide and boxed layout, breadcrumb, blog page, testimonials options and many more options. A special accent is made on its cross-browser compatibility, mobile friendly design and responsive features.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Chrisporate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ