WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Chrimbo

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 12 - 2018

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Chrimbo is a Seasonal WordPress theme that is well organized and it’s very easy to customize and update. This theme is especially designed for Holidays, New Year, feel of festival and other special events. This is fully responsive with a clean design and lots of flexible options in the customizer.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Chrimbo

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ