WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Chandigarh

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Seventeen.

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 09 - 2018

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Chandigarh WordPress theme is dedicated to the Beauty of the Beautiful City of Chandigarh. Originally created for Chandigarh's Official Website, this theme is built as a child theme for the most beautiful default theme of WordPress Ever - Twenty Seventeen. Twenty Seventeen is a beatiful theme with clean design, optimum performance and elegant fonts. It still lacked a few things which did not suit our purpose, which encouraged us to create our own theme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Chandigarh

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ