WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Catch Responsive

Bởi

Phiên bản: 2.6.3

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Catch Responsive is an extremely flexible and customizable Responsive WordPress theme suitable for almost any kind of professional website. It is based on responsive web design where each element has been carefully configured for perfect display on all devices and platforms. It is built in HTML5, CSS3 and WordPress Theme Customizer for real time customization. It comes with a wide variety of options so you can modify layout, styling, featured content, promotion headline, featured slider, pagination, icons, menus, breadcrumb, widgets and much more, directly from theme customizer. This theme is translation ready and also currently translated in Swedish, French, Brazilian Portuguese, German, Russian, Ukrainian, Polish and Danish languages. Check out Theme Instructions at https://catchthemes.com/theme-instructions/catch-responsive/, Support at https://catchthemes.com/support/ and Demo at https://catchthemes.com/demo/catch-responsive/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ