WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Catch Base

Bởi

Phiên bản: 3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 5.000+

Trang chủ của Theme

If you are looking to tailor-make a unique site without having to spend time coding a strong base for a theme that is smooth and displays well in all mobile and desktop devices, Catch Base is where your search ends. Catch Base is a simple, clean and responsive WordPress Theme. Use this as a base for your theme development or custom site development, and you will be thrilled with its ease and efficiency! Catch Base is built in HTML5, CSS3 and WordPress Theme Customizer for real time customization. This theme is translation ready and also currently translated in Swedish, French, Brazilian Portuguese, German, Hungarian, Lithuanian and Danish languages. Check out Theme Instructions at https://catchthemes.com/theme-instructions/catch-base/, Support at https://catchthemes.com/support/ and Demo at https://catchthemes.com/demo/catch-base/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Catch Base

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ