WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cashier

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 03 - 2018

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Cashier is a lightweight WooCommerce theme built using core WordPress functions. It doesn't use any frameworks or libraries, this makes it fast, simple and easy to customize! Cashier can be used as-is, or it can be used as a WooCommerce Starter Theme to build something greater. The theme is responsive, Search Engine Optimized (SEO), and child theme friendly.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Cashier

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ