WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Careta

Bởi

Phiên bản: 1.0.87

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 11 - 2014

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

Careta is a full responsive theme configured directly by WordPress Panel Theme. The theme support: gradient footer colors, social icons with colors(in header or footer), display or not menus in header, colors for input fields, header and page image background, support author info box and custom colors for posts in home page. Warning: To offer the same look in all devices.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Careta

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ