WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Careerpress

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 11 - 2019

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.9 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Careerpress is a clean, responsive, multi-purpose business theme with a professional, approachable design. The theme looks great straight out of the box, but it also comes packed with customization options to make personalization a breeze.You get an advanced Theme Options Panel where you can effortlessly update settings such as logos, and the layout without needing to touch any code.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Careerpress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ