WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Capri Lite

Bởi

Phiên bản: 1.1.21

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

Capri Lite is a clean, elegant WordPress theme, perfect for building an one page online store with minimal effort. WooCommerce ready, live Customizer, WPML compatibility, contact form integration, and quality support are just some of features that make Capri Lite the best choice for your site.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Capri Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ