WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cambium

Bởi

Phiên bản: 0.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 09 - 2018

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Cambium is a modern and fully responsive WordPress blog theme. Cambium is compatible with the new Gutenberg editor, Elementor, and other page builder plugins. It is crafted for the magazines, news, lifestyle and blog sites. Cambium is packed with an easy to configure customizer options. Cambium has content focused desgin without any clutter and unnecessary distractions. You will love the experience of Gutenberg with Cambium.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Cambium

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ