WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cactus

Bởi

Phiên bản: 1.1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Cactus is a modern and elegant WordPress theme which can be used to build both one-page and multi-page sites. With 10+ prebuilt sections, it is ideal for any type of site like design agency, corporate, restaurant, personal, showcase, magazine, portfolio, etc. Not only for the sections in front page, Cactus also offers various options for header, footer, pages & posts, etc. And the theme is also compatible with WooCommerce, which makes you build an online store easily.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Cactus

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ