WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Butterfly Abode

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 01 - 2016

Số lượt cài đặt: 90+

Trang chủ của Theme

Butterfly Abode is a simple and beautiful blog theme that will give life to your posts and pages. It has a beautiful color pallete that will attract your website visitors. Make your images standout with its simple effects that can make your visitors open your blog posts. Butterfly Abode has flat and clean design perfect for the interactive slider that supports featured posts. Butterfly Abode also gives you the power to add your social media links, change slider background and more. Being SEO friendly and with mobile responsive design, your blog will visually impress your visitors.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ