Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Business Times

Bởi Prosys Themes

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 01 - 2020

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Business Times is a Modern Multipurpose Responsive Business Style WordPress Theme suitable for any kind of business, Consultancy, interpreneurs, Start Up company, portfolio, school, colleges, university, travel, blogs, publishing and any kind of sites. This theme supports Woocommmerce as Ecommerce so that this theme can be used in any kind of shops and run Ecommerce Business. The theme is built on Customizer and it allows you to easily customize your website with live previews. The theme is Speed and Search Engine Optimized (SEO) to help you easily climb the google rank. Other feature includes social media integration, custom widgets, author bio, breadcrumb, custom CSS, translation ready and more. Check demo at http://prosysthemes.com/theme-demos/?theme_demos=business-times and documentation at http://docs.prosysthemes.com/business-times. Read theme details at http://prosysthemes.com/wordpress-themes/business-times and get support at http://prosysthemes.com/forums.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.