Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Business Card

Bởi alexitsios

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 12 - 2014

Lượt cài: 60+

Trang chủ của Theme

Business Card is a business WordPress Theme that helps businesses build their online identity. Some features of business card include multiple page layouts, responsive (Twitter Bootstrap Boilerplate) functionality, theme options, multiple columns, shortcodes and much more. Business Card is an elegant and professional business theme.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.