WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bulk

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 09 - 2018

Active Installations: 10.000+

Trang chủ của Theme

Bulk is a modern and responsive multipurpose WordPress theme, perfect for Business websites, Landing pages, E-commerces, Portfolios, Photography and Creative sites, One Pagers... and more. Developed for the Elementor drag and drop page builder, you can use Bulk to build any type of website. Bulk is fully responsive, and WooCommerce, RTL and translation ready. Demo: http://bulk.themes4wp.com/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Bulk

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ