Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Botiga

Bởi athemes

Commercial Theme

Hỗ trợ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Phiên bản: 2.2.4

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 05 - 2024

Lượt cài: 10.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Launch your store with Botiga. A beautiful theme that is optimized for both the block editor and Elementor. We proudly introduce Botiga, with a modern and clean design that will effortlessly match your brand. Botiga has been developed from the ground up with clean code for optimal performance. You’ll get a mobile-optimized theme that looks and works great on any device and comes with plenty of customization options as well. Discover the theme that will transform your online business.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Botiga

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.