WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Book Landing Page

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 07 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Book Landing Page là một giao diện WordPress đẹp phù hợp để tạo ra một trang web dành riêng cho sách của bạn. Trang chủ được thiết kế chu đáo để phát triển và mua sách. Giao diện rất dễ sử dụng và không yêu cầu trải nghiệm mã hóa. Bạn có thể khởi chạy cuốn sách của bạn trong ít hơn 10 phút với Book Landing Page và tiếp thị sách của bạn . Book Landing Page là điện thoại di động thân thiện. Nó cũng là bản dịch sẵn sàng.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ