WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Book Landing Page

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 05 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Book Landing Page is a beautiful WordPress theme suitable for creating landing page for your book. The home page is thoughtfully designed to increase leads and purchase of the book. The theme is easy to use and doesn’t require coding experienc. You can launch your book in less than 10 minutes with Book Landing Page and market your book. Book Landing Page is mobile friendly. It is also translation ready.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ