Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bogaty Lite

Bởi GretaThemes

Phiên bản: 1.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 12 - 2022

Lượt cài: 100+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Một chủ đề kinh doanh đẹp cho cơ quan, công ty và kinh doanh cá nhân. Bogaty là linh hoạt, linh hoạt, mạnh mẽ và dễ sử dụng. Được xây dựng trên công nghệ mới nhất của WordPress , Bogaty nhẹ, nhanh và được tối ưu hóa cho tất cả các điện thoại di động.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Bogaty Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.