WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bluechip

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 10 - 2018

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Blue Chip is a clean and contemporary business WordPress theme, with a lot of great functionality right out the box. We've added support for popular plugins to manage business contact information, team profiles, and testimonials. Combining the bundled home page template and the supported shortcodes plugin you can also build highly engaging and interactive home pages just like the demo site. Of course the theme color scheme is also managed via the customizer with no coding required. Perfect for small to medium sized businesses and professional services organizations like law firms, accounting firms and consultants.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Bluechip

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ