WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Blogrock Core

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Blogrock Core was design according to the idea of modern blog with SEO and UX optimization. Blogrock Core is suitable for creating a website for news or magazines or personal blogs. Blogrock Core is carefully coded and designed for easy reading on any size screen or device. Upload logo, change colors, modify all settings and see the preview in real-time before you save. Blogrock Core is based on Bootstrap front end framework.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ