Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Blogora

Bởi keonthemes

Đây là một theme con của Blogberg.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 12 - 2019

Lượt cài: 500+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Blogora is an articulate, flexible, powerful and clean Masonry responsive Gutenberg ready WordPress blog theme. Blogora is ideal for all personal or professional lifestyle bloggers who are looking for a stylish design for their websites.The well-designed post styles let you tell your stories and helps you to put readers attention towards any stunning visual you may be sharing. Blogora, a extensively customizable powerful and advanced blog theme incorporated with awesome features like Site Layout Options, Archive Page Options, Single Post Page Options, Pages Options, Post Layout Options, Sidebar Position Options, Unlimited Color Options, Fixed Header, Site Identity Extra Options, Custom Widget, Thin Font Icons, Bootstrap 4, Instagram Section, Translation Ready, Cross-Browser Compatibility, RTL Language Support, SEO Friendly... the list goes on. Blogora is compatible with WordPress Classic editor and WooCommerce.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Blogora

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.