WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Blogly Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 11 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Blogly is a simple and clean personal blog theme which is responsive and uses the theme customizer so you can change colors, upload a logo and background image. You can upgrade to the pro version which includes 20 more themes and customer support for just $49 at ThemeFurnace: http://themefurnace.com/blogly-lite-theme/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ