WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Blogly Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 11 - 2016

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

Blogly is a simple and clean personal blog theme which is responsive and uses the theme customizer so you can change colors, upload a logo and background image. You can upgrade to the pro version which includes 20 more themes and customer support for just $49 at ThemeFurnace: http://themefurnace.com/blogly-lite-theme/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Blogly Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ