WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Blogger Choice

Bởi

Đây là một theme con của Multipurpose Blog.

Phiên bản: 0.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

A sophisticated theme for the writer in you that's looking to set up their blog website. This Minimal yet very eloquent theme is going to ensure the progress of your blog. Blogger Choice is a child theme of Multipurpose Blog, This is suitable for lifestyle blogs, fashion, travel, tech, creative, photography, landing page, journal/biography, resumes, magazines, personal blogs, a professional sports website, food, E-sport and so on. The fuss, the hassle and the long tedious hours of screeching and juggling ends with us. We offer you the best minimal template that has state of the art coding that is both clean and secure. Get your blog website of dreams with our minimal WordPress theme and begin your venture in the online web space.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ