Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Blogberg

Bởi keonthemes

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 12 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Blogberg is clean Masonry and Gutenberg ready WordPress blog theme with an elegant, responsive, powerful and beautifully crafted design. Blogberg is suitable for all personal or professional blogs, magazine-style blogs and lifestyle websites. Blogberg, a extensively customizable powerful and advance blog theme incorporated with awesome features like Disable/Enable options, Site Layout Options, Archive Page Options, Single Post Page Options, Pages Options, Post Layout Options, Sidebar Position Options, Unlimited Color Options, Fixed Header, Site Identity Extra Options, Custom Widget, Thin Font Icons, Bootstrap 4, Instagram Section, Translation Ready, Cross-Browser Compatibility, RTL Language Support, SEO Friendly... the list goes on. Blogberg is compatible with WordPress Classic editor and WooCommerce.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Blogberg

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.