Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BlogBell

Bởi

Phiên bản: 2.4

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 02 - 2020

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

BlogBell is a modern WordPress theme that comes with high-quality features and minimal design. The theme is a perfect fit for all kind of blogs such as food blogs, travel journals, personal blogs many more. BlogBell is a fully responsive design that always remains mobile-friendly and will render perfectly on all devices. You also get support for custom headers, two column layout, full-width layout, and tons of easy customization options.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch BlogBell

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.