WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Blog Start

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

Blog Start is responsive blogging theme, perfect for everyone who wants to start personal blog. Blog Start supports unlimited colors, so you can choose yourself the best color variation for your blog. Our theme is ideal for starter bloggers, easy to use and customize. Blog Start supports HTML5 and schema.org code, the semantic foundation for best SEO best practices. The theme is social networks friendly and supports all modern browsers.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Blog Start

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ